Amfotericine B conventioneel

Synoniem: Fungizone®

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 amfotericine B conventioneel - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
30-50 amfotericine B conventioneel - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
10-30 amfotericine B conventioneel - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
<10 amfotericine B conventioneel - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
dosis bij dialyse
hemodialyse amfotericine B conventioneel - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
CAVH amfotericine B conventioneel - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker
CAPD amfotericine B conventioneel - - i.v. in overleg met ziekenhuisapotheker

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede:Onvoldoende en ontoereikende voortplantingsstudies bij dieren
Lactatie Stoppen: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen

Eigenschappen

Fungistatisch en, in hoge concentraties, fungicide polyeen-antibioticum, werkzaam tegen vrijwel alle schimmels en gisten. t½ = ca.15 dagen, zeer langzaam met de urine uitgescheiden. De penetratie in liquor en in het oog is slecht.

Bijwerkingen

Acute reacties tijdens infuus; koude rillingen, koorts, spierpijn, hoofdpijn, braken, hypotensie. Tolerantie kan verbeterd worden door vantevoren paracetamol toe te voegen. Nefrotoxiciteit, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, acidose, anemie, leukopenie, trombopenie. Ter vermindering van nefrotoxiciteit; voorkomen natriumverlies door vermijden diuretica en toedienen van 150 meq Na+/dag tenzij gecontraindiceerd. Eventueel dosis verlagen of dosis om de dag toedienen (ten koste van effectiviteit!).

Interacties

Versterking nefrotoxiciteit van ciclosporine of tacrolimus, en van aminoglycosiden. Door kaliumdepletie toename van digoxine-toxiciteit. Versterkte werking van neuromusculaire spierrelaxantia.