Atovaquon/proguanil

Synoniem: Malarone®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/a/atovaquon_proguanil.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 atovaquon/proguanil 1 dd 1000/400 mg p.o. -
30-50 atovaquon/proguanil 1 dd 1000/400 mg p.o. -
10-30 atovaquon/proguanil - - p.o. niet toepassen(1)
<10 atovaquon/proguanil - - p.o. niet toepassen(1)
dosis bij dialyse
hemodialyse atovaquon/proguanil - - p.o. niet toepassen(1)
CAVH atovaquon/proguanil - - p.o. niet toepassen(1)
CAPD atovaquon/proguanil - - p.o. niet toepassen(1)

(1) atovaquon wordt voornamelijk hepatisch geklaard, maar bij proguanil wordt t½ tot ca. 39 uur verlengd bij ernstig gestoorde nierfunctie.

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren zijn schadelijke effecten waargenomen, waarvan de betekenis voor de mens niet vaststaat, doch waarvan het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de foetale schade bij dieren relevantie heeft voor de mens heeft
Lactatie Stoppen: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen