Feneticilline

Synoniem:  Broxil®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/feneticilline

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 feneticilline 4 dd 500mg p.o. -
30-50 feneticilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 feneticilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 feneticilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse feneticilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH feneticilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD feneticilline - - p.o. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen
Lactatie Handhaven: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik veilig te combineren