Imiquimod (cutaan)

Synoniem: Aldara®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/i/imiquimod.asp

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren geen schadelijke effecten waargenomen
Lactatie Beperken: Borstvoeding en/of geneesmiddelengebruik beperken; zo mogelijk dosering/frequentie geneesmiddel laaghouden, anders borstvoeding tijdelijk stoppen