Itraconazol

Synoniem: Trisporal®

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/i/itraconazol.asp

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 itraconazol 1 dd 100-200 mg p.o. -
30-50 itraconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 itraconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 itraconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
dosis bij dialyse
hemodialyse itraconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH itraconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD itraconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren zijn schadelijke effecten waargenomen, waarvan de betekenis voor de mens niet vaststaat, doch waarvan het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de foetale schade bij dieren relevantie heeft voor de mens heeft
Lactatie Stoppen: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen