voriconazol

Synoniem: -

 

Voor extra informatie betreffende eigenschappen, bijwerkingen en interacties zie: 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren-volgens-boek/preparaatteksten/v/voriconazol

Dosering bij nierinsufficiëntie

dosis bij kreatinine klaring (GFR; ml/min)
> 50 voriconazol - - p.o. eerste dag 2 dd 400 mg vervolgens 2 dd 200 mg
> 50 voriconazol - - i.v. eerste dag 2 dd 6 mg/kg vervolgens 2 dd 4 mg/kg
30-50 voriconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
30-50 voriconazol - - i.v. niet toepassen in verband met hulpstoffen indien mogelijk switchen naar orale behandeling
10-30 voriconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
10-30 voriconazol - - i.v. niet toepassen in verband met hulpstoffen indien mogelijk switchen naar orale behandeling
<10 voriconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
<10 voriconazol - - i.v. niet toepassen in verband met hulpstoffen indien mogelijk switchen naar orale behandeling
dosis bij dialyse
hemodialyse voriconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
hemodialyse voriconazol - - i.v. niet toepassen in verband met hulpstoffen indien mogelijk switchen naar orale behandeling
CAVH voriconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAVH voriconazol - - i.v. niet toepassen in verband met hulpstoffen indien mogelijk switchen naar orale behandeling
CAPD voriconazol - - p.o. geen dosisaanpassing nodig
CAPD voriconazol - - i.v. niet toepassen in verband met hulpstoffen indien mogelijk switchen naar orale behandeling

Zwangerschap en lactatie

Zwangerschap Geen schadelijke effecten waargenomen bij een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen, alsmede: Bij voortplantingsstudies bij dieren zijn schadelijke effecten waargenomen, waarvan de betekenis voor de mens niet vaststaat, doch waarvan het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de foetale schade bij dieren relevantie heeft voor de mens heeft
Lactatie Stoppen: Borstvoeding en geneesmiddelgebruik niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen