Tonsillitis

Antibiotica alléén bij sterke verdenking op een infectie met Streptococcus pyogenes (beta-hemolytische streptokok groep A).

1e keuze amoxicilline 3 dd 500 mg p.o. gedurende 7 dagen
alternatief azitromycine 1 dd 500 mg p.o. gedurende 3 dagen