Acute pyelonefritis

1e keuze cefuroxim 3 dd 1500 mg i.v. tenminste 10 dagen
alternatief amoxicilline/clavulaanzuur 4 dd 1000/200 mg i.v. tenminste 10 dagen
alternatief cotrimoxazol 2 dd 960 mg p.o. tenminste 10 dagen

behandeling op geleide van determinatie en antibiogram