Empirische behandeling bij verdrinking

Bij ernstige aspiratie van buitenwater moet rekening worden gehouden met een mogelijke menginfectie met Legionella species, anaëroben, resistente Gram-negatieve staven en mogelijk schimmels. 

1e keuze amoxicilline/clavulaanzuur 4 dd 1000/200 mg i.v -
+ ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. -
+ voriconazol 2 dd 6 mg/kg i.v. eerste dag
voriconazol 2 dd 4 mg/kg i.v. na dag 1