Pneumonie

Verwekker onbekend

 

BUITEN HET ZIEKENHUIS ONTSTAAN (zie SWAB richtlijn 2017: 'Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults: 2016 Guideline Update')

  

milde pneumonie (categorie I; CURB-65: 0–1; PSI: 1–2)

1e keuze amoxicilline 3 dd 750 mg p.o. gedurende 5–7 dagen
alternatief doxycycline 1 dd 200 mg p.o. eerste dag
gevolgd door doxycycline 1 dd 100 mg p.o. na dag 1, gedurende 7 dagen

matig ernstige pneumonie (categorie II; CURB-65: 2; PSI: 3–4)

1e keuze benzylpenicilline 4 - 6 dd 1 milj. IE i.v. gedurende 5-7 dagen; Legionella en pneumokokken sneltest inzetten bij risicofactoren*
alternatief amoxicilline 4 dd 1000 mg i.v. gedurende 5–7 dagen; Legionella en pneumokokken sneltest inzetten bij risicofactoren*

*risicofatoren: recent buitenland bezoek, afkomstig uit epidemische setting Legionella infecties, geen respons op beta-lactam antibiotica na 48 uur

ernstige pneumonie; geen IC-opname (categorie III; CURB-65: 3-5; PSI: 5)

1e keuze cefuroxim 3 dd 1500 mg i.v. altijd Legionella en pneumokokken sneltest inzetten

ernstige pneumonie; IC-opname (categorie IV)

1e keuze cefuroxim 3 dd 1500 mg i.v. -
+ ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. altijd Legionella en pneumokokken sneltest inzetten
in geval van SDD:
alternatief ceftriaxon 1 dd 2000 mg i.v. -
+ ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. altijd Legionella en pneumokokken sneltest inzetten

 

BINNEN HET ZIEKENHUIS ONTSTAAN

 

1e keuze cefuroxim 3 dd 1500 mg i.v. -
+ eventueel tobramycine 1 dd 5 mg/kg i.v.** gedurende 5–7 dagen, antibioticumbeleid aanpassen op geleide van determinatie en antibiogram

bij verdenking Pseudomonas aeruginosa

1e keuze ceftazidim 3 dd 2000 mg i.v. -
+ eventueel tobramycine 1 dd 5 mg/kg i.v.** -

** vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels

Verwekker bekend

Streptococcus pneumoniae

1e keuze benzylpenicilline 6 dd 1 milj. IE i.v. gedurende 7 dagen (of tot 5 dagen na normalisatie temperatuur), overleg indien langdurig verblijf in buitenland
alternatief ceftriaxon 1 dd 2000 mg i.v. -

hemolytische streptokokken

1e keuze benzylpenicilline 6 dd 1 milj. IE i.v. gedurende 5–7 dagen

Haemophilus influenzae ß-lactamase negatief

1e keuze amoxicilline 6 dd 1000 mg i.v. gedurende 5–7 dagen

Haemophilus influenzae ß-lactamase positief

1e keuze amoxicilline/clavulaanzuur 4 dd 1000/200 mg i.v. gedurende 5–7 dagen

Enterobacteriaceae

op geleide van determinatie en antibiogram

Pseudomonas aeruginosa

1e keuze ceftazidim 3 dd 2000 mg i.v. gedurende 10–14 dagen
+ eventueel tobramycine 1 dd 5 mg/kg i.v.** -

** vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels

Mycoplasma pneumoniae

1e keuze doxycycline 1 dd 200 mg p.o. eerste dag
gevolgd door doxycycline 1 dd 100 mg p.o. gedurende 2 weken
alternatief claritromycine 2 dd 500 mg p.o. gedurende 2 weken
of azitromycine 1 dd 500 mg p.o. gedurende 5 dagen

Chlamydia psittaci

1e keuze doxycycline 2 dd 100 mg p.o./i.v. gedurende 2–3 weken

Coxiella burnetii (acute vorm Q-koorts)

1e keuze doxycycline 2 dd 100 mg p.o./i.v. gedurende 2–3 weken
alternatief moxifloxacine 1 dd 400 mg p.o. gedurende 2–3 weken

Legionella pneumophila

1e keuze ciprofloxacine 2 dd 500 mg p.o. gedurende 7–10 dagen bij goede klinische respons
of ciprofloxacine 2 dd 400 mg i.v. gedurende 7–10 dagen bij goede klinische respons
alternatief erythromycine 4 dd 1000 mg i.v. gedurende 2 weken

Pneumocystis jiroveci

1e keuze cotrimoxazol 3 dd 1920 mg (<55 kg: 1440 mg) p.o./i.v. gedurende 2–3 weken
alternatief primaquine 1 dd 30 mg p.o. gedurende 3 weken (vooraf G6PD deficiëntie uitsluiten)
+ clindamycine 3 dd 600 mg p.o./i.v. gedurende 3 weken
op indicatie gevolgd door levenslange profylaxe:
1e keuze cotrimoxazol 1 dd 480 mg p.o. -
alternatief dapson 1 dd 100 mg p.o. vooraf G6PD deficiëntie uitsluiten ivm verhoogde kans op hemolyse
of atovaquone drank 1 dd 1500 mg (= 10 ml) p.o. innemen tijdens/na maaltijd (vetrijk)
of pentamidine verneveling - 300 mg - om de 4 weken in speciale vernevelkamer
bij PO2 < 9,3 kPa tevens te gebruiken
1e keuze prednison 2 dd 40 mg - gedurende 5 dagen
gevolgd door prednison 1 dd 40 mg - gedurende 5 dagen en vervolgens snel verlagen

Cytomegalovirus (CMV)

dosering aanpassen bij verminderde nierfunctie
1e keuze ganciclovir 2 dd 5 mg/kg i.v. gedurende 2 weken

Aspergillus spp.

1e keuze voriconazol 2 dd 400 mg p.o. eerste dag
gevolgd door voriconazol 2 dd 200 mg p.o. gedurende 4–6 weken
alternatief amfotericine B liposomaal 1 dd 3 mg/kg* i.v. -
*in geval van een lichaamsgewicht >100 kg: dosisberekening amfotericine B liposomaal afkappen op 100 kg