Inleiding

De Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie voor de regio Midden- en West-Brabant / Zeeland hebben als doelstelling het antibioticabeleid in de gehele regio éénduidig te maken. Gezien de sterke toename van resistentie tegen antibiotica is het van groot belang om terughoudend om te gaan met deze belangrijke geneesmiddelen. Deze richtlijnen zijn daarbij een leidraad.

Keuzes zijn gemaakt op grond van antimicrobiële activiteit, farmacokinetiek, toxiciteit en prijs. Zoveel mogelijk zijn middelen gekozen met een smal, op het geïsoleerde micro-organisme gericht, spectrum om resistentie-ontwikkeling te voorkomen.

De in het algemene deel van de richtlijnen genoemde doseringen zijn gebaseerd op een volwassen patiënt met een lichaamsgewicht van 60–80 kg en een normale nierfunctie. Aanpassingen in de dosering of in de keuze van het middel zijn onder andere nodig bij een verminderde nierfunctie, overgevoeligheid voor antibiotica en zwangerschap. Antibiotica toedienen zonder klinische en microbiologische evaluatie is vanzelfsprekend niet gewenst. Hiervoor worden in deze richtlijnen dan ook aanbevelingen gedaan. In het pediatrische deel worden de doseringen in mg/kg gegeven.

Opmerkingen naar aanleiding van de huidige richtlijnen worden in dank aanvaard en zijn aanleiding voor het gemotiveerd verder werken en optimaliseren van deze richtlijnen.

Voor advisering rondom dosering en gebruik is de ziekenhuisapotheker 24 uur per dag beschikbaar. 

De richtlijnen zijn niet altijd van toepassing voor de individuele patiënt. Voor de adviezen omtrent de diagnostiek en/of behandeling van infectieziekten zijn de artsen-microbioloog 24 uur per dag beschikbaar.

 

Redactie

drs. R.G. Bentvelsen, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis Breda en ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen

mevr. drs. A. Bloem, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis Breda en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg 

dr. A.G.M. Buiting, arts-microbioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

drs. W. van den Bijllaardt, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis Breda 

dr. B.M.W. Diederen, arts-microbioloog Bravis Ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom

drs. P.R.M. van Hattum, ziekenhuisapotheker Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes

mevr. dr. G.J. van Hooydonk-Elving, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis Breda en Bravis Ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom 

mevr. dr. M. van Kasteren, internist-infectioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

mevr. drs. T.J.M. Leenders, ziekenhuisapotheker Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

drs. R. de Moor, kinderarts Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

dr. J.L.A.N. Murk, arts-microbioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en Amphia Ziekenhuis Breda 

mevr. drs. A.E. Nieman, arts-microbioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen

mevr. drs. E. Pelzer, ziekenhuisapotheker ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen

mevr. drs. K.A. Simons-Sanders, ziekenhuisapotheker Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

drs. R. Smit, ziekenhuisapotheker Bravis Ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom

drs. P.A.O. Smithuis, ziekenhuisapotheker Amphia Ziekenhuis Breda

drs. J.J.J.M. Stohr, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis Breda, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes

drs. N.E. van ’t Veer, ziekenhuisapotheker Amphia Ziekenhuis Breda

drs. B.B. Wintermans, arts-microbioloog Bravis Ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom en Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes