Inleiding

De Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie voor de regio Midden- en West-Brabant / Zeeland hebben als doelstelling het antibioticabeleid in de gehele regio éénduidig te maken. Gezien de sterke toename van resistentie tegen antibiotica is het van groot belang om terughoudend om te gaan met deze belangrijke geneesmiddelen. Deze richtlijnen zijn daarbij een leidraad.

Keuzes zijn gemaakt op grond van antimicrobiële activiteit, farmacokinetiek, toxiciteit en prijs. Zoveel mogelijk zijn middelen gekozen met een smal, op het geïsoleerde micro-organisme gericht, spectrum om resistentie-ontwikkeling te voorkomen.

De in het algemene deel van de richtlijnen genoemde doseringen zijn gebaseerd op een volwassen patiënt met een lichaamsgewicht van 60–80 kg en een normale nierfunctie. Aanpassingen in de dosering of in de keuze van het middel zijn onder andere nodig bij een verminderde nierfunctie, overgevoeligheid voor antibiotica en zwangerschap. Antibiotica toedienen zonder klinische en microbiologische evaluatie is vanzelfsprekend niet gewenst. Hiervoor worden in deze richtlijnen dan ook aanbevelingen gedaan. In het pediatrische deel worden de doseringen in mg/kg gegeven.

Opmerkingen naar aanleiding van de huidige richtlijnen worden in dank aanvaard en zijn aanleiding voor het gemotiveerd verder werken en optimaliseren van deze richtlijnen.

Voor advisering rondom dosering en gebruik is de ziekenhuisapotheker 24 uur per dag beschikbaar. 

De richtlijnen zijn niet altijd van toepassing voor de individuele patiënt. Voor de adviezen omtrent de diagnostiek en/of behandeling van infectieziekten zijn de artsen-microbioloog 24 uur per dag beschikbaar.

 

Redactie

dr. A.G.M. Buiting, arts-microbioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

dr. B.M.W. Diederen, arts-microbioloog Bravis Ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes, ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen en Amphia Ziekenhuis 

mevr. dr. G.J. van Hooydonk-Elving, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis

mevr. drs. A. Groenhuijzen, ziekenhuisapotheker Bravis Ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom

mevr. dr. M. van Kasteren, internist-infectioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

drs. P.H.J. van Keulen, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis en Bravis Ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom 

prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

drs. R. de Moor, kinderarts Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

mevr. drs. A.E. Nieman, arts-microbioloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

mevr. drs. K.A. Simons-Sanders, ziekenhuisapotheker Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

drs. P.A.O. Smithuis, ziekenhuisapotheker Amphia Ziekenhuis

dr. J. Veenemans, arts-microbioloog Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes 

drs. N.E. van ’t Veer, ziekenhuisapotheker Amphia Ziekenhuis

dr. C.M. Verduin, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis

dr. D.I.K. Versteeg, arts-microbioloog Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

mevr. drs. E. Vossebeld, ziekenhuisapotheker Bravis Ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom

drs. B.B. Wintermans, arts-microbioloog Bravis Ziekenhuis Roosendaal - Bergen op Zoom