Meningitis (Kinderformularium)

Een pasgeborene met meningitis is meestal tijdens de partus besmet door bacteriën die afkomstig zijn uit de darm of vagina van de moeder, zoals Escherichia coli, Streptococcus agalactiae (GBS), in zeldzame gevallen Listeria monocytogenes. Bij oudere kinderen zijn de voornaamste verwekkers Neisseria meningitidis en Streptococcus pneumoniae.

Aanvullende behandeling met dexamethason verkleint het risico op restverschijnselen bij infectie met Haemophilus influenzae type B: tevens vermindert dexamethason de kans op ernstige gehoorstoornissen bij pneumokokkenmeningitis mits vroeg toegediend.

Op basis van deze gegevens is het advies:

dexamethason 4 dd 0,15 mg/kg gedurende 4 dagen (bij kinderen ouder dan 1 maand)

met de startdosis vooraf of gelijk met het toedienen van antibiotica

Verwekker onbekend

< 1 maand cefotaxim i.v. -
+ amoxicilline i.v. -
> 1 maand ceftriaxon i.v. -

 

 

Verwekker bekend

Escherichia coli en andere Enterobacteriaceae

< 1 maand cefotaxim i.v. gedurende 3 weken
> 1 maand ceftriaxon i.v. gedurende 3 weken

Haemophilus influenzae

1e keuze amoxicilline i.v. gedurende 10 dagen

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Listeria monocytogenes

1e keuze amoxicilline i.v. gedurende 3 weken
+ tobramycine i.v.* gedurende 3 dagen

Neisseria meningitidis

1e keuze benzylpenicilline i.v. gedurende 7 dagen

Voor chemoprofylaxe zie ‘Profylaxe meningokokken meningitis’. Chemoprofylaxe is geïndiceerd voor gezinsleden en zeer nauwe contacten.

Staphylococcus aureus

1e keuze flucloxacilline i.v. gedurende 3 weken

Streptococcus agalactiae (groep B streptokokken, GBS)

1e keuze benzylpenicilline i.v. gedurende 3 weken

Streptococcus pneumoniae

1e keuze benzylpenicilline i.v. gedurende 10 dagen

Vroege neuroborreliose (< 1 jaar van ECM of klachten)

1e keuze ceftriaxon i.v. gedurende 2 weken

Late (chronische) neuroborreliose (> 1 jaar van ECM of klachten + met of zonder pleiocytose)

1e keuze ceftriaxon i.v. gedurende 4 weken

Verdenking primaire Herpes meningo-encefalitis

1e keuze aciclovir i.v. gedurende 3 weken