Shunt infectie / secundaire meningitis (Kinderformularium)

Bij een infectie van liquordrain of -shunt is externalisering of verwijdering van het kunststofmateriaal gedurende enige tijd vaak de enige oplossing. Eventueel intraventriculaire (intrathecale) toediening van antibacteriële middelen in overleg met de arts-microbioloog.

Verwekker onbekend

1e keuze vancomycine i.v.* -
+ rifampicine i.v. -

 

 

Verwekker bekend

Staphylococcus aureus

1e keuze flucloxacilline i.v. gedurende tenminste 2 weken***
+ rifampicine i.v. gedurende tenminste 2 weken***

Staphylococcus epidermidis

1e keuze vancomycine i.v.* gedurende 2 weken***
+ rifampicine i.v. gedurende 2 weken***

Gram-negatieve micro-organismen

Op geleide van antibiogram.

 

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels

*** N.B. duur van de behandeling houdt rekening met het tijdstip van negatieve liquorkweek en i.o.m. arts‑microbioloog/infectioloog.