Pneumonie (ambulante behandeling) (Kinderformularium)

Het merendeel van de infecties van lagere luchtwegen is van virale oorsprong, m.n. op peuter- en kleuterleeftijd, en geneest spontaan. Bacteriële infecties vereisen in de regel antibiotische therapie. 

Hoewel er verschillen bestaan tussen een zogenaamde typische (lobaire) en atypische pneumonie met betrekking tot epidemiologie, kliniek, radiologische bevindingen en verwekkers is dit onderscheid niet absoluut.

> 1 maand – < 5 jaar amoxicilline p.o. gedurende 5 dagen
> 5 jaar azithromycine p.o. gedurende 3 dagen
alternatief amoxicilline p.o. gedurende 5 dagen