Sepsis (Kinderformularium)

Het sepsis syndroom is een ten gevolge van de aanwezigheid van bacteriën en/of de door hen geproduceerde toxinen duidelijk omschreven klinisch syndroom. Belangrijk zijn symptomen van infectie zoals hypo-/hyperthermie, tachypnoe en tachycardie en kenmerken van verminderde orgaandoorbloeding of orgaanfunctie (bv lactaatacidemie, hypoxie). Bij pasgeborenen zijn de verschijnselen vaak aspecifiek. Na afname van kweken (bloed, liquor en urine) wordt, afhankelijk van leeftijd, gestart met de hieronder beschreven antibiotica.

Bij sepsis met een bekende verwekker wordt na vaststelling van het antibiogram gericht met antibiotica behandeld. De duur van de antibiotische behandeling is afhankelijk van de verwekker.

Verwekker onbekend

< 1 maand cefotaxim i.v. -
+ amoxicilline i.v. -
alternatief < 1 maand amoxicilline/clavulaanzuur i.v. -
+ tobramycine i.v.* -
1 maand – 10 jaar ceftriaxon i.v. -
> 10 jaar cefuroxim i.v. -
+ tobramycine i.v.* -

NB: bij verdenking anaërobe infectie (buikproblematiek) wordt metronidazol toegevoegd.

Verwekker bekend

(bij patiënten met duidelijk focus; zie orgaandiagnose voor therapieduur)

Escherichia coli en andere Enterobacteriaceae

< 1 maand cefotaxim i.v. gedurende 2 weken
> 1 maand ceftriaxon i.v. gedurende 2 weken

Haemophilus influenzae ß-lactamase negatief

1e keuze amoxicilline i.v. gedurende 10 dagen

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Haemophilus influenzae ß-lactamase positief

1e keuze amoxicilline/clavulaanzuur i.v. gedurende 10 dagen

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Listeria monocytogenes

1e keuze amoxicilline i.v. gedurende 2 weken
+ tobramycine i.v.* gedurende 3 dagen

Neisseria meningitidis

1e keuze benzylpenicilline i.v. gedurende 7 dagen

Voor chemoprofylaxe zie ‘Profylaxe meningokokken meningitis’. Chemoprofylaxe is geïndiceerd voor gezinsleden en zeer nauwe contacten.

Staphylococcus aureus

1e keuze flucloxacilline i.v. gedurende 2 weken

Streptococcus agalactiae (groep B streptokokken, GBS)

1e keuze benzylpenicilline i.v. gedurende 10 dagen

Streptokokken (groep A en pneumoniae)

1e keuze benzylpenicilline i.v. gedurende 7 dagen
+ eventueel clindamycine i.v. bij toxic shock syndroom

Anaërobe bacteriën (o.a. Bacteroides spp.)

1e keuze metronidazol i.v. gedurende 2 weken

Enterococcus faecalis

1e keuze amoxicilline i.v. gedurende 2 weken

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels