Voorwoord

Vanaf 1 juni 2014 zijn de 'Intramurale Richtlijnen Antimicrobiële Therapie' online beschikbaar en is de gedrukte versie verleden tijd. De richtlijnen worden continu up-to-date gehouden. De meest recente en belangrijke aanpassingen vindt u onderaan deze pagina.

Indien u fouten in deze richtlijnen ontdekt of suggesties heeft voor aanvullingen, dan kunt u het formulier invullen te vinden onder het hoofdstuk 'Feedback/suggesties'. Via de verzendknop zal het formulier rechtstreeks naar één van de artsen-microbioloog verzonden worden.   

Actueel

Op dit moment werken wij aan een nieuwe versie van mmbz.nl, die overzichtelijker en gebruiksvriendelijker zal zijn. Na de zomer zal deze nieuwe versie gereed zijn. 

Recente aanpassingen

Datum Hoofdstuk Onderwerp
augustus 2021 Antimicrobiële middelen Dosering ciprofloxacine i.v./p.o. bij GFR 10-30 ml/min
november 2020 Antimicrobiële middelen Verbetering 1e dosis ganciclovir
november 2020 Antimicrobiële middelen Dosering voriconazol bij verminderde nierfunctie en bij BMI >35
november 2020 Antimicrobiële middelen Dosering amfotericine B liposomaal bij lichaamsgewicht >100 kg
juni 2020 Mond en bovenste luchtwegen (Pediatrie) Peritonsillair infiltraat/abces en lymfadenitis colli
februari 2020 Hart en thorax Natieve klep endocarditis (stafylokokken)
februari 2020 Antimicrobiële middelen Dosering oseltamivir
december 2019 Parasitaire infecties Ernstige malaria tropica
december 2019 Onderste luchtwegen Alternatief behandeling Mycoplasma pneumoniae
december 2019 Oogheelkunde (Pediatrie) Conjunctivitis neonatorum (Chlamydia)
september 2019 Onderste luchtwegen Alternatief behandeling Pneumocystis jiroveci
september 2019 Botten en gewrichten Gewrichtsprothese gerelateerde infecties
juni 2019 Onderste luchtwegen Alternatieven profylaxe Pneumocystis jiroveci
mei 2019 Hart en thorax Enterokokken endocarditis
mei 2019 Antimicrobiële middelen Dosering ganciclovir i.v. bij verminderde nierfunctie
april 2019 Centraal zenuwstelsel Cryptokokken meningitis (amfotericine B conventioneel gewijzigd in amfotericine B liposomaal)
april 2019 Sepsis en vasculaire catheter gerelateerde infecties Neutropenie en koorts (alternatief)
april 2019 Antimicrobiële profylaxe Vaccinatie / antibiotica bij asplenie
april 2019 Huid en weke delen Fournier toegevoegd aan Fasciitis necroticans
april 2019 Maag, darm en abdomen Campylobacter jejuni/coli
januari 2019 Antimicrobiële profylaxe SDD op IC (cefotaxim gewijzigd in ceftriaxon)
januari 2019 Antimicrobiële middelen Dosering ciprofloxacine i.v./p.o. bij hemodialyse en CAVH
juni 2018 Maag, darm en abdomen Clostridium difficile infectie
juni 2018 Antimicrobiële profylaxe Profylaxe sectio caesarea (tekst 'na afnavelen van kind' verwijderd)
april 2018 Sexueel overdraagbare aandoeningen Urethritis / cervicitis (Mycoplasma genitalium)
april 2018 Antimicrobiële profylaxe SDD bij colorectale chirurgie
maart 2018 Onderste luchtwegen Pneumonie (community-acquired)
april 2017 Huid en weke delen Diabetische voet (indien (ernstige) systemische verschijnselen)
maart 2017 Hart en thorax Mediastinitis
december 2016 Verloskunde en gynaecologie Adnexitis / salpingitis (PID)
november 2016 Parasitaire infecties Niet-ernstige malaria tropica (P. falciparum)
april 2016 Antimicrobiële profylaxe Profylaxe Whipple operatie
juni 2015 Antimicrobiële middelen Dosering bij kinderen middels een link verwezen naar www.kinderformularium.nl
mei 2015 Antimicrobiële middelen Dosering cefotaxim i.v. bij kinderen (gewichtscategorieën bij neonaten zijn komen te vervallen)
januari 2015 Centraal zenuwstelsel Neurosyfilis
oktober 2014 Sexueel overdraagbare aandoeningen Urethritis / cervicitis (Mycoplasma genitalium)
juli 2014 Centraal zenuwstelsel Cryptokokken meningitis (dosering conventioneel amfotericine B)
juli 2014 Maag, darm en abdomen CAPD peritonitis (St. Elisabeth Ziekenhuis, TweeSteden Ziekenhuis, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en Lievensberg Ziekenhuis) (dosering fluconazol bij Candida albicans)
mei 2014 Maag, darm en abdomen Helicobacter pylori eradicatie
mei 2014 Antimicrobiële middelen Dosering fluconazol i.v./p.o. bij dialyse (CAVH)
mei 2014 Maag, darm en abdomen Gastro-enteritis
mei 2014 Centraal zenuwstelsel Tuberculeuze meningitis
mei 2014 Onderste luchtwegen Empirische behandeling bij verdrinking
februari 2013 Antimicrobiële middelen Niet-meningitis dosering ceftriaxon i.v. voor kinderen ouder dan 4 weken
februari 2013 Onderste luchtwegen Pneumocystis jiroveci (dexamethason gewijzigd in prednison)
oktober 2012 Antimicrobiële middelen Dosering voriconazol i.v. bij kreatinineklaring >50 ml/min