Hoofdluis

Permetrine lotion 1% éénmalig, zo nodig na 1–2 weken herhalen.

In combinatie met kammen met luizenkam.