Osteomyelitis kaak

Eerst chirurgisch behandelen.

1e keuzeclindamycine3 dd600 mgi.v./p.o.gedurende tenminste 2 weken, antibioticumbeleid aanpassen op geleide van determinatie en antibiogram