Sepsis

Bij de aanwezigheid van een sepsis syndroom:

  • Neem voor start antibiotica tenminste 2 bloedkweken af
  • Bij aanwezigheid centrale lijn 1 bloedkweek uit lijn en 1 perifeer afnemen
  • Indien mogelijk materiaal van het infectiefocus insturen
  • Verdenking lijnsepsis: indien mogelijk centrale lijn verwijderen; tip van centrale lijn insturen voor kweek
  • Zo snel mogelijk (binnen een uur) starten met antibiotica
  • Evalueer empirische therapie na 48-72 uur

Bron:

https://www.vmszorg.nl/Themas/Sepsis

https://swab.nl/nl/sepsis

Verwekker onbekend (geen neutropenie)

onbekend focus / verdenking focus tractus urogenitalis

1e keuzecefuroxim3 dd1500 mgi.v.-
+tobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-
  • bij sepsis is éénmalig tobramycine van belang voor het verbreden van het spectrum gezien de lokale resistentie data

verdenking anaërobe infectie (buikproblematiek)

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v.-
+tobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-
alternatiefcefuroxim3 dd1500 mgi.v.-
+metronidazol3 dd500 mgi.v.-
+tobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-
  • bij sepsis is éénmalig tobramycine van belang voor het verbreden van het spectrum gezien de lokale resistentie data

aanwezigheid kunststofmateriaal (intravasculaire catheter, shunt, prothese, etc.) eventueel toevoegen

1e keuzevancomycine2 dd1000 mgi.v.*indien mogelijk lijn verwijderen

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels

Verwekker bekend

duur afhankelijk van het klinisch beeld

Streptococcus pneumoniae

1e keuzebenzylpenicilline6 dd1 milj. IEi.v.-
alternatiefceftriaxon1 dd2000 mgi.v.-

Enterococcus spp.

1e keuzeamoxicilline6 dd1000 mgi.v.-
alternatiefvancomycine2 dd1000 mgi.v.*-

Streptococcus spp.

1e keuzebenzylpenicilline6 dd1 milj. IEi.v.-
alternatiefceftriaxon1 dd2000 mgi.v.-

Hemolytische streptokok groep A (toxische shock syndroom)

1e keuzebenzylpenicilline6 dd2 milj. IEi.v.-
+clindamycine3 dd600 mgi.v.-

Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis

ongecompliceerde bacteriëmie:

1e keuzeflucloxacilline6 dd1000 mgi.v.tenminste 2 weken
alternatiefvancomycine2 dd1000 mgi.v.*tenminste 2 weken

gecompliceerde bacteriëmie (cave endocarditis):

1e keuzeflucloxacilline6 dd2000 mgi.v.4-6 weken
alternatiefvancomycine2 dd1000 mgi.v.*4-6 weken

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels

E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp.

1e keuzecefuroxim3 dd1500 mgi.v.-

Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Proteus vulgaris, Providencia spp.

1e keuzecotrimoxazol2 dd960 mgi.v.-

Haemophilus influenzae ß-lactamase negatief

1e keuzeamoxicilline6 dd1000 mgi.v.-
alternatiefceftriaxon1 dd2000 mgi.v.-

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Haemophilus influenzae ß-lactamase positief

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v.-
alternatiefceftriaxon1 dd2000 mgi.v.-

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Pseudomonas aeruginosa

1e keuzeceftazidim3 dd2000 mgi.v.-
+ eventueeltobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels

Listeria monocytogenes

1e keuzeamoxicilline6 dd2000 mgi.v.tenminste 3 weken

Salmonella typhi, Salmonella non-typhi

1e keuzeceftriaxon1 dd2000 mgi.v.2 weken

Candida spp.

1e keuzeanidulafungine1 dd200 mgi.v.eerste dag
gevolgd dooranidulafungine1 dd100 mgi.v.na dag 1, gedurende 2 weken

gelijkwaardig aan anidulafungine:

caspofungine1 dd70 mgi.v.eerste dag
gevolgd doorcaspofungine1 dd50 mg (>80 kg: 1 dd 70 mg)i.v.na dag 1, gedurende 2 weken

bij bewezen fluconazol gevoeligheid:

1e keuzefluconazol1 dd800 mgi.v./p.o.eerste dag
gevolgd doorfluconazol1 dd400 mgi.v./p.o.na dag 1, gedurende 2 weken