Sepsis

Bij de aanwezigheid van een sepsis syndroom:

  • Neem voor start antibiotica tenminste 2 bloedkweken af
  • Bij aanwezigheid centrale lijn 1 bloedkweek uit lijn en 1 perifeer afnemen
  • Indien mogelijk materiaal van het infectiefocus insturen
  • Verdenking lijnsepsis: indien mogelijk centrale lijn verwijderen; tip van centrale lijn insturen voor kweek
  • Zo snel mogelijk (binnen een uur) starten met antibiotica
  • Evalueer empirische therapie na 48-72 uur

Bron:

https://www.vmszorg.nl/Themas/Sepsis

https://swab.nl/nl/sepsis

Verwekker onbekend (geen neutropenie)

onbekend focus / verdenking focus tractus urogenitalis

1e keuzecefuroxim3 dd1500 mgi.v.-
+tobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-
  • bij sepsis is éénmalig tobramycine van belang voor het verbreden van het spectrum gezien de lokale resistentie data

verdenking anaërobe infectie (buikproblematiek)

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v.-
+tobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-
alternatiefcefuroxim3 dd1500 mgi.v.-
+metronidazol3 dd500 mgi.v.-
+tobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-
  • bij sepsis is éénmalig tobramycine van belang voor het verbreden van het spectrum gezien de lokale resistentie data

aanwezigheid kunststofmateriaal (intravasculaire catheter, shunt, prothese, etc.) eventueel toevoegen

1e keuzevancomycine--i.v.*indien mogelijk lijn verwijderen, 
dosering in overleg met ziekenhuisapotheker

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels

Verwekker bekend

duur afhankelijk van het klinisch beeld

Streptococcus pneumoniae

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzebenzylpenicilline6 dd1 milj. IEi.v.-
alternatiefceftriaxon1 dd2000 mgi.v.-

Enterococcus spp.

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeamoxicilline6 dd1000 mgi.v.-
alternatiefvancomycine--i.v.*dosering in overleg met ziekenhuisapotheker

Streptococcus spp.

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzebenzylpenicilline6 dd1 milj. IEi.v.-
alternatiefceftriaxon1 dd2000 mgi.v.-

Hemolytische streptokok groep A (toxische shock syndroom)

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzebenzylpenicilline6 dd2 milj. IEi.v.-
+clindamycine3 dd600 mgi.v.-

Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis

ongecompliceerde bacteriëmie:

1e keuzeflucloxacilline6 dd1000 mgi.v.tenminste 2 weken
alternatiefvancomycine--i.v.*tenminste 2 weken, 
dosering in overleg met ziekenhuisapotheker

gecompliceerde bacteriëmie (cave endocarditis):

1e keuzeflucloxacilline6 dd2000 mgi.v.4-6 weken
alternatiefvancomycine--i.v.*4-6 weken,
dosering in overleg met ziekenhuisapotheker

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels

E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp.

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzecefuroxim3 dd1500 mgi.v.-

Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Proteus vulgaris, Providencia spp.

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzecotrimoxazol2 dd960 mgi.v.-

Haemophilus influenzae 

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeamoxicilline6 dd1000 mgi.v.-
alternatiefceftriaxon1 dd2000 mgi.v.-

In geval van Haemophilus influenzae type b: Chemoprofylaxe van contacten kan geïndiceerd zijn, met als doel voorkoming van ziekte door eliminatie van dragerschap bij contacten van de indexpatiënt. Zie LCI protocol.

Pseudomonas aeruginosa

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeceftazidim3 dd2000 mgi.v.-
+ eventueeltobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels

Listeria monocytogenes

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeamoxicilline6 dd2000 mgi.v.tenminste 3 weken

Salmonella typhi, Salmonella non-typhi

bij bewezen gevoeligheid:

1e keuzeceftriaxon1 dd2000 mgi.v.2 weken

Candida spp.

1e keuzeanidulafungine1 dd200 mgi.v.eerste dag
gevolgd dooranidulafungine1 dd100 mgi.v.na dag 1, gedurende 2 weken

gelijkwaardig aan anidulafungine:

1e keuzecaspofungine1 dd70 mgi.v.eerste dag
gevolgd doorcaspofungine1 dd50 mg (>80 kg: 1 dd 70 mg)i.v.na dag 1, gedurende 2 weken

bij bewezen fluconazol gevoeligheid:

1e keuzefluconazol1 dd800 mgi.v./p.o.eerste dag
gevolgd doorfluconazol1 dd400 mgi.v./p.o.na dag 1, gedurende 2 weken