Asplenie: vaccinatie / antibiotica

Zie ook ‘Richtlijn voor preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie’ van het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, herziene richtlijn 2018

Zowel vaccinaties als antibioticaprofylaxe zijn belangrijke aspecten van de infectiepreventie bij asplenie en dienen beide te worden uitgevoerd.

  • Indien mogelijk het volledige vaccinatieschema afronden minimaal 2 weken vóór de ingreep; eventueel kan de toediening van pneumokokkenpolysaccharidevaccin (Pneumo 23) plaatsvinden minimaal 2 weken na de ingreep. Influenzavaccinatie wordt jaarlijks gegeven tijdens de daarvoor gebruikelijke periode.
  • Indien vaccineren vóór de ingreep niet mogelijk is, dan pas minimaal 2 weken na de ingreep starten.
  • Voor mensen die in het verleden een splenectomie hebben gehad en nog niet zijn gevaccineerd: alsnog toedienen (=inhalen).
Volwassenen vanaf 16 jaarOpmerkingen
VaccinatiesPCV13 (Prevenar 13® a,b)éénmaal (inhalen)bij voorkeur 2 maanden vóór Pneumovax 23®
PPV23 (Pneumovax 23® a,b)éénmaal, daarna elke 5 jaar herhalenbij voorkeur 2 maanden na Prevenar 13®
Hib (Act-Hib®)éénmaal (inhalen)-
MenACWYéénmaal (inhalen)indien < 24 jaar dan éénmalig revaccinatie na 3 - 5 jaar; indien aan volwassenen > 24 jaar in het verleden het monovalente vaccin NeisVac-C is gegeven dan is het niet nodig om een actieve inhaalvaccinatie MenACWY aan te bieden
MenB2 dosesbij diagnose / indien beschikbaar: Bexsero® 2 doses z.s.m. na diagnose (bij gebruik van Trumenba® 2+1 schema z.s.m. na diagnose)
Influenzajaarlijkszo spoedig mogelijk pre- of postsplenectomie
AntibioticaProfylaxe (eerste 2 jaar na splenectomie)feneticilline 2 dd 250 mg (alternatief: fenoxymethylpenicilline (dosering idem))bij penicilline-allergie: azitromycine 3x/wk 250 mg of claritromycine 1 dd 500 mg
On demandamoxicilline/clavulaanzuur 3 dd 500/125 mgbij penicilline-allergie: claritromycine 2 dd 500 mg (of moxifloxacine 1 dd 400 mg indien macroliden als profylaxe worden gebruikt)
Bij honden- of kattenbetenamoxicilline/clavulaanzuur 3 dd 500/125 mg gedurende 7 dagenbij penicilline-allergie: clindamycine 600 mg 3 dd + ciprofloxacine 500 mg 2 dd gedurende 5 dagen

PCV13 = Pneumokokken (conjugaat)

PPV23 = Pneumokokken (polysacharide)

Hib = H. influenzae groep B (conjugaat)

MenACWY = Meningokokken ACWY (conjugaat)

MenB = Meningokokken B

a = indien beschikbaar kan een meervalent vaccin worden gegeven.

b = niet geregistreerd voor volwassenen, richtlijnen rond off-label gebruik hanteren.