Profylaxe gynaecologische operaties (inclusief sectio caesarea)

Algemene informatie 'Profylaxe bij chirurgische indicaties':

  • Profylaxe wordt maximaal gedurende 24 uur gegeven. Meestal kan met één dosis preoperatief worden volstaan.
  • Bij electieve ingrepen dient de eerste dosis binnen 60 minuten vóór de incisie parenteraal (i.v.) te worden toegediend (idealiter op het moment van aanvang van anesthesie), opdat tijdens de operatie een optimale weefselspiegel aanwezig is. Uitzondering: vancomycine. Ook indien een patiënt reeds antibiotica krijgt, dient tevens de profylaxe toegediend te worden.
  • Indien de operatie langer dan 4 uur duurt òf bij operaties met veel bloedverlies (>2 liter bij volwassenen), wordt de toediening van de profylaxe herhaald.
  • In geval van een spoedingreep wordt de eerste dosis zo vroeg mogelijk gegeven, indien haalbaar nog voor de incisie.
  • Voor laparoscopische ingrepen geldt in principe hetzelfde profylaxe beleid als bij conventionele benadering.
  • Indicatie voor screening op Staphylococcus aureus neusdragerschap? Zie Profylaxe Stafylokokken infecties bij neusdragerschap
1e keuzecefazolineéénmalig2000 mgi.v.-
alternatiefclindamycineéénmalig600 mgi.v.-
+tobramycineéénmalig5 mg/kgi.v.-

laparoscopie met hoog infectierisico 

(procedure >1 uur, gecompliceerd beloop, patiënt 70 jaar of ouder, spil van cyste-inhoud, bloedverlies van 500 ml of meer, inbrengen implantaat, mesh of ander onoplosbaar materiaal):

1e keuzecefazolineéénmalig2000 mgi.v.-

primaire sectio caesarea:

1e keuzecefazolineéénmalig2000 mgi.v.-
alternatiefclindamycineéénmalig600 mgi.v.-