Intramusculaire toediening van antibiotica

In het hoofdstuk Middelen staan alle antibiotica die intramusculair toegediend kunnen worden. Indien ze intramusculair zijn toe te dienen, staat tevens de maximale hoeveelheid toe te dienen antibioticum erbij, alsmede verdere bijzonderheden. Intramusculaire toediening van antibiotica is specifiek bedoeld voor de situatie in het verpleeghuis, waarin het niet altijd mogelijk is om antibiotica intraveneus toe te dienen. Wanneer intraveneuze toediening wel mogelijk is, heeft dat in het algemeen de voorkeur.