Profylaxe amputaties

Algemene informatie 'Profylaxe bij chirurgische indicaties':

  • Profylaxe wordt maximaal gedurende 24 uur gegeven. Meestal kan met één dosis preoperatief worden volstaan.
  • Bij electieve ingrepen dient de eerste dosis binnen 60 minuten vóór de incisie parenteraal (i.v.) te worden toegediend (idealiter op het moment van aanvang van anesthesie), opdat tijdens de operatie een optimale weefselspiegel aanwezig is. Uitzondering: vancomycine. Ook indien een patiënt reeds antibiotica krijgt, dient tevens de profylaxe toegediend te worden.
  • Indien de operatie langer dan 4 uur duurt òf bij operaties met veel bloedverlies (>2 liter bij volwassenen), wordt de toediening van de profylaxe herhaald.
  • In geval van een spoedingreep wordt de eerste dosis zo vroeg mogelijk gegeven, indien haalbaar nog voor de incisie.
  • Voor laparoscopische ingrepen geldt in principe hetzelfde profylaxe beleid als bij conventionele benadering.
  • Indicatie voor screening op Staphylococcus aureus neusdragerschap? Zie Profylaxe Stafylokokken infecties bij neusdragerschap
1e keuzecefazolineéénmalig2000 mgi.v.-
+metronidazoléénmalig500 mgi.v.-
alternatiefclindamycineéénmalig600 mgi.v.-
+tobramycineéénmalig5 mg/kgi.v.-

bij operatieduur > 4 uur (de duur wordt gerekend vanaf de 1e gift van de profylaxe!):

1e keuzecefazoline-1000 mgi.v.om de 4 uur