CAPD peritonitis (Amphia Ziekenhuis)

Bij verdenking op CAPD peritonitis altijd contact opnemen met de internist-nefroloog.

Voor intraperitoneale (i.p.) doseringen zie tabel met eindconcentratie antibiotica in CAPD spoelvloeistof.

Verwekker onbekend

empirische behandeling gericht tegen staphylokokken, streptokokken en Gram-negatieve staven

1e keuzecefazolineelke zak-i.p.-
+ceftazidimtweede en elke volgende zak-i.p.-

N.B. na 24–48 uur antibiotische therapie aanpassen op basis van kweekuitslag. Bij negatieve kweek en goede respons op eerste 72 uur antibiotische therapie, cefazoline monotherapie 2 weken continueren.

Verwekker bekend

Enterococcus spp.

1e keuzeamoxicilline--i.p.3 weken
alternatiefvancomycine--i.p.3 weken (vancomycine doseren op geleide van dal-spiegel)

Pseudomonas aeruginosa

1e keuzeceftazidim--i.p.3 weken
+ciprofloxacine2 dd500 mgp.o.3 weken

Staphylococcus aureus: overweeg catheter te verwijderen

1e keuzecefazoline--i.p.3 weken
+ eventueelrifampicine1 dd600 mgp.o.-

Het is zinvol eventueel dragerschap met Staphylococcus aureus aan te tonen middels neuskweek. Neusdragerschap eradiceren met mupirocine.

coagulase-negatieve staphylokokken

1e keuzecefazoline--i.p.2 weken
+ eventueelrifampicine1 dd600 mgp.o.-
alternatiefvancomycine--i.p.2 weken (vancomycine doseren op geleide van dal-spiegel)

anaëroben

1e keuzecefazoline--i.p.3 weken
+ceftazidim--i.p.3 weken
+metronidazol3 dd500 mgi.v./p.o.3 weken

schimmels: catheter verwijderen

1e keuzeamfotericine B liposomaal---in overleg met ziekenhuisapotheker

Candida: bij voorkeur catheter verwijderen

1e keuzefluconazol1 dd200 mgp.o.4-6 weken
+flucytosine**1-2 dd25 mg/kgi.v.4–6 weken

** flucytosine doseren op geleide van top- en dalspiegels, aangezien dit extern moet worden bepaald, graag bij start therapie afstemmen met de ziekenhuisapotheker.

Gisten anders dan Candida albicans (C. glabrata/C. krusei) zijn soms minder gevoelig voor fluconazol.

alternatiefanidulafungine1 dd200 mgi.v.eerste dag
gevolgd dooranidulafungine1 dd100 mgi.v.na dag 1, gedurende 4-6 weken

gelijkwaardig aan anidulafungine:

alternatiefcaspofungine1 dd70 mgi.v.eerste dag
gevolgd doorcaspofungine1 dd50 mg (>80 kg: 1 dd 70 mg)i.v.na dag 1, gedurende 4–6 weken

Tabel: eindconcentratie in spoelvloeistof

antibioticumeerste dosisonderhoudsdosering
cefazoline500 mg/l150 mg/l
ceftazidim250 mg/l125 mg/l
vancomycine*1000 mgop geleide van dalspiegel

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels