Herpes simplex virus (HSV)

herpes keratitis

1e keuzeaciclovir oogzalf 3%5 dd--tot 7 dagen na genezing
+ eventueelvalaciclovir3 dd1000 mgp.o.toevoegen bij diepe infectie of indien patiënt immuungecompromitteerd is

herpes genitalis primaire infectie (HSV type 1 of 2)

indien veel klachtenvalaciclovir2 dd500 mgp.o.7–10 dagen

recidieven veroorzaken doorgaans niet zulke ernstige klachten, indien frequente recidieven (≥ 6/jaar):

profylaxevalaciclovir1 dd500 mgp.o.-

zwangeren

1e keuzeaciclovir5 dd200 mgp.o.5 dagen

ernstige herpes simplex infecties bij immuungecompromitteerde patiënten

1e keuzeaciclovir3 dd5 mg/kgi.v.tenminste 5 dagen

herpes encefalitis

1e keuzeaciclovir3 dd10 mg/kgi.v.minimaal gedurende 2 weken*

* Bij verlaagde afweer minimaal 3 weken behandelen. Bij twijfel over klinische respons (na 2 of 3 weken behandeling) opnieuw PCR-diagnostiek van de liquor inzetten. Indien PCR HSV negatief, dan kan de behandeling worden gestaakt. Bij aanhoudend positieve PCR HSV behandeling gedurende 1 week continueren.

herpes labialis (endogeen recidief)

aciclovir crème niet geïndiceerd