Encefalitis

Herpes simplex virus

1e keuzeaciclovir3 dd10 mg/kgi.v.minimaal gedurende 2 weken*

* Bij verlaagde afweer minimaal 3 weken behandelen. Bij twijfel over klinische respons (na 2 of 3 weken behandeling) opnieuw PCR-diagnostiek van de liquor inzetten. Indien PCR HSV negatief, dan kan de behandeling worden gestaakt. Bij aanhoudend positieve PCR HSV behandeling gedurende 1 week continueren.

Varicella zoster virus

1e keuzeaciclovir3 dd10 mg/kgi.v.minimaal gedurende 2 weken**

** Bij verlaagde afweer minimaal 3 weken behandelen.

Toxoplasma gondii bij HIV

1e keuzesulfadiazine4 dd1500 mg (<60 kg: 1000 mg)p.o.gedurende 4 weken
+folinezuur1 dd15 mgp.o.gedurende 4 weken
+pyrimethamine1 dd200 mg (oplaaddosis)p.o.eerste dag
gevolgd doorpyrimethamine1 dd75 mg (<60 kg: 50 mg)p.o.gedurende 4 weken

Cytomegalovirus (CMV)

dosering aanpassen bij verminderde nierfunctie

1e keuzeganciclovir5 mg/kg2 ddi.v.gedurende 2–3 weken

bij resistentie voor ganciclovir:

alternatieffoscarnet3 dd60 mg/kgi.v.gedurende 2 weken
offoscarnet2 dd90 mg/kgi.v.gedurende 2 weken