Alle aanpassingen

Overzicht alle aanpassingen

Datum Hoofdstuk Aanpassing
juni 2024 Sepsis en vasculaire catheter gerelateerde infecties (Volwassenen) Dosering piperacilline/tazobactam gewijzigd in 4dd 4000/500 mg i.v. bij 'Neutropenie en koorts'
mei 2024 Sepsis en vasculaire catheter gerelateerde infecties (Volwassenen) 'Cefuroxim+metronidazol+tobramycine' als 1e keuze bij sepsis in geval van verdenking anaerobe infectie en 'Meropenem' als 1e keuze bij sepsis in geval van infectie dan wel kolonisatie met ESBL in afgelopen jaar
mei 2024 Profylaxe bij chirurgische indicaties (Volwassenen) Profylaxe Hart-/longchirurgie (clindamycine toegevoegd als alternatief bij 'Klepchirurgie en prothesemateriaal' en 'CABG/overige hartchirurgie', cefuroxim toegevoegd als 2e keuze bij 'Longoperaties', vancomycine verwijderd bij 'Re-thoracotomie >24 uur')
maart 2024 Verloskunde en gynaecologie (Volwassenen) Dosering levofloxacine gewijzigd in 2dd 500 mg p.o. bij PID (n.a.v. nieuwe definitie I-categorie in antibiogram)
februari 2024 Maag, darm en abdomen (Volwassenen) Aanpassingen n.a.v. SWAB richtlijn Acute Infectieuze Diarree (2023)
januari 2024 Middelen (Volwassenen) N.a.v. de nieuwe definitie van de I-categorie in het antibiogram een normale en een hoge dosering toegevoegd voor een aantal middelen
november 2023 Centraal zenuwstelsel (Volwassenen) Hersenabces ('verwekker onbekend' en 'otogene oorzaak')
september 2023 Profylaxe bij chirurgische indicaties (Volwassenen) Profylaxe gynaecologische operaties (laparoscopie met hoog infectierisico toegevoegd)
maart 2023 Profylaxe bij niet-chirurgische indicaties Profylaxe meningokokken meningitis bij kinderen > 16 jaar en volwassenen gewijzigd in ciprofloxacine
maart 2023 Maag, darm en abdomen (Volwassenen) Aanpassing Helicobacter pylori eradicatie n.a.v. richtlijn
maart 2023 Therapie (Volwassenen) De startdosering vancomycine i.v. gaat in overleg met ziekenhuisapotheker, evenals de vervolgdosis
maart 2023 Middelen (Volwassenen) Dosering fosfomycine 2000 mg (bij gewicht <50 kg) verwijderd
maart 2023 Middelen (Volwassenen) Dosering ceftazidim bij hemodialyse gewijzigd in 1000 mg na iedere dialyse
maart 2023 Middelen (Volwassenen) Bij cefazoline opmerking toegevoegd in laatste kolom betreffende dosering in geval van endocarditis
maart 2023 Sexueel overdraagbare aandoeningen (Volwassenen) Uretritis / cervicitis / proctitis (Chlamydia trachomatis)
september 2022 Profylaxe (Volwassenen) Fracturen gecompliceerd (Gustilo I: cefazoline i.v. éénmalig)
september 2022 Onderste luchtwegen (Volwassenen) Aspiratiepneumonie (aanvulling op huidig beleid)
mei 2022 Centraal zenuwstelsel (Volwassenen) Bacteriële meningitis (secundair bij liquordrain of -shunt)
mei 2022 Centraal zenuwstelsel (Volwassenen) Hersenabces (otogene oorzaak)
maart 2022 Onderste luchtwegen (Kinderen) Longabces
februari 2022 Middelen (Volwassenen) Naast 'CAVH' de term 'CVVH' vermeld
januari 2022 Profylaxe (Volwassenen) SDD op IC (verduidelijking beleid)
december 2021 Middelen (Volwassenen) Extra dosering piperacilline/tazobactam na hemodialyse
december 2021 Middelen (Volwassenen) Dosering ciprofloxacine i.v./p.o. bij GFR <10 ml/min
december 2021 Nieren en urinewegen (Volwassenen) Aanpassingen n.a.v. SWAB richtlijn UWI (2020)
december 2021 Hart en thorax (Volwassenen) Aanpassingen n.a.v. SWAB richtlijn Infectieuze endocarditis (2019)
december 2021 Parasitaire infecties Malaria (Volwassenen)
december 2021 Malaria Malaria (Kinderen)
augustus 2021 Antimicrobiële middelen (Volwassenen) Dosering ciprofloxacine i.v./p.o. bij GFR 10-30 ml/min Bekijk
november 2020 Antimicrobiële middelen (Volwassenen) Verbetering 1e dosis ganciclovir Bekijk
november 2020 Antimicrobiële middelen (Volwassenen) Dosering voriconazol bij verminderde nierfunctie en bij BMI >35 Bekijk
november 2020 Antimicrobiële middelen (Volwassenen) Dosering amfotericine B liposomaal bij lichaamsgewicht >100 kg Bekijk
juni 2020 Mond en bovenste luchtwegen (Kinderen) Peritonsillair infiltraat/abces en lymfadenitis colli
februari 2020 Hart en thorax (Volwassenen) Natieve klep endocarditis (stafylokokken) Bekijk
februari 2020 Antimicrobiële middelen (Volwassenen) Dosering oseltamivir Bekijk
december 2019 Parasitaire infecties Ernstige malaria tropica Bekijk
december 2019 Onderste luchtwegen Alternatief behandeling Mycoplasma pneumoniae
december 2019 Oogheelkunde (Pediatrie) Conjunctivitis neonatorum (Chlamydia)
september 2019 Onderste luchtwegen Alternatief behandeling Pneumocystis jiroveci
september 2019 Botten en gewrichten Gewrichtsprothese gerelateerde infecties
juni 2019 Onderste luchtwegen Alternatieven profylaxe Pneumocystis jiroveci
mei 2019 Hart en thorax Enterokokken endocarditis
mei 2019 Antimicrobiële middelen Dosering ganciclovir i.v. bij verminderde nierfunctie
april 2019 Centraal zenuwstelsel Cryptokokken meningitis (amfotericine B conventioneel gewijzigd in amfotericine B liposomaal)
april 2019 Sepsis en vasculaire catheter gerelateerde infecties Neutropenie en koorts (alternatief)
april 2019 Antimicrobiële profylaxe Vaccinatie / antibiotica bij asplenie
april 2019 Huid en weke delen Fournier toegevoegd aan Fasciitis necroticans
april 2019 Maag, darm en abdomen Campylobacter jejuni/coli
januari 2019 Antimicrobiële profylaxe SDD op IC (cefotaxim gewijzigd in ceftriaxon)
januari 2019 Antimicrobiële middelen Dosering ciprofloxacine i.v./p.o. bij hemodialyse en CAVH
juni 2018 Maag, darm en abdomen Clostridium difficile infectie
juni 2018 Antimicrobiële profylaxe Profylaxe sectio caesarea (tekst 'na afnavelen van kind' verwijderd)
mei 2018 Sexueel overdraagbare aandoeningen Urethritis / cervicitis (Mycoplasma genitalium)
april 2018 Antimicrobiële profylaxe SDD bij colorectale chirurgie
maart 2018 Onderste luchtwegen Pneumonie (community-acquired)
april 2017 Huid en weke delen Diabetische voet (indien (ernstige) systemische verschijnselen)
maart 2017 Hart en thorax Mediastinitis
december 2016 Verloskunde en gynaecologie Adnexitis / salpingitis (PID)
november 2016 Parasitaire infecties Niet-ernstige malaria tropica (P. falciparum)
april 2016 Antimicrobiële profylaxe Profylaxe Whipple operatie
juni 2015 Antimicrobiële middelen Dosering bij kinderen middels een link verwezen naar www.kinderformularium.nl
mei 2015 Antimicrobiële middelen Dosering cefotaxim i.v. bij kinderen (gewichtscategorieën bij neonaten zijn komen te vervallen)
januari 2015 Centraal zenuwstelsel Neurosyfilis
oktober 2014 Sexueel overdraagbare aandoeningen Urethritis / cervicitis (Mycoplasma genitalium)
juli 2014 Centraal zenuwstelsel Cryptokokken meningitis (dosering conventioneel amfotericine B)
juli 2014 Maag, darm en abdomen CAPD peritonitis (St. Elisabeth Ziekenhuis, TweeSteden Ziekenhuis, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en Lievensberg Ziekenhuis) (dosering fluconazol bij Candida albicans)
mei 2014 Maag, darm en abdomen Helicobacter pylori eradicatie
mei 2014 Antimicrobiële middelen Dosering fluconazol i.v./p.o. bij dialyse (CAVH)
mei 2014 Maag, darm en abdomen Gastro-enteritis
mei 2014 Centraal zenuwstelsel Tuberculeuze meningitis
mei 2014 Onderste luchtwegen Empirische behandeling bij verdrinking
februari 2013 Antimicrobiële middelen Niet-meningitis dosering ceftriaxon i.v. voor kinderen ouder dan 4 weken
februari 2013 Onderste luchtwegen Pneumocystis jiroveci (dexamethason gewijzigd in prednison)
oktober 2012 Antimicrobiële middelen Dosering voriconazol i.v. bij kreatinineklaring >50 ml/min