Intra-abdominale infecties / secundaire peritonitis

Bij intra-abdominale infecties moet, indien voor blinde behandeling met antibiotica wordt gekozen, rekening gehouden worden met de darmflora. Enige tijd na het optreden van de infectie zijn in veel gevallen veel minder soorten micro-organismen bij de eventuele infectie betrokken. Het is dan zinvol de behandeling bij te stellen op geleide van de kweekresultaten (determinatie en antibiogram).

1e keuzecefuroxim3 dd1500 mgi.v.3 - 5 dagen
+metronidazol3 dd500 mgi.v.3 - 5 dagen
+ zo nodigtobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*na 3 dagen heroverwegen

òf

amoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v.3 - 5 dagen
+ zo nodigtobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*na 3 dagen heroverwegen


antibioticumbeleid aanpassen op geleide van determinatie en antibiogram

NB: bij een hoge tractus digestivus perforatie kunnen gisten ook een rol spelen!

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels