CAPD huidpoortinfecties (cave tunnel-infectie)

Meestal door Staphylococcus aureus, soms door Gram-negatieve staven (inclusief P. aeruginosa).

Altijd diagnostiek inzetten vóór start behandeling.

Bij gebrek aan respons na 2 weken of bij recidief infectie (binnen 4 weken na beëindigen therapie met zelfde micro-organisme) catheterverwijdering overwegen.

Bij infectie met Candida of andere schimmelinfecties directe verwijdering catheter overwegen.

Staphylococcus aureus

1e keuzeflucloxacilline4 dd500 mgp.o.3 weken
+ eventueelrifampicine*2 dd600 mgp.o.3 weken
alternatiefclindamycine3 dd600 mgp.o.3 weken
+ eventueelrifampicine*2 dd600 mgp.o.3 weken

*cave leverfuncties

overige verwekkers

op geleide van determinatie en antibiogram