Thoraxempyeem

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v.-

aanpassen op geleide van determinatie en antibiogram, duur afhankelijk van klinisch beloop