Diabetische voet

oppervlakkig ulcus (met infectie)

1e keuzeclindamycine3 dd600 mgp.o.10–14 dagen

diep ulcus met infectie

1e keuzeciprofloxacine2 dd750 mgp.o.10–14 dagen
+clindamycine3 dd600 mgp.o.10–14 dagen
alternatiefamoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v.10–14 dagen

indien (ernstige) systemische verschijnselen

1e keuzepiperacilline/tazobactam3 dd4000/500 mgi.v.2 weken

antibioticumbeleid aanpassen op geleide van determinatie en antibiogram