Tonsillitis

Antibiotica alléén bij sterke verdenking op een infectie met Streptococcus pyogenes (beta-hemolytische streptokok groep A).

1e keuzeamoxicilline3 dd500 mgp.o.gedurende 7 dagen
alternatiefazitromycine1 dd500 mgp.o.gedurende 3 dagen