Hersenabces

De meest voorkomende verwekkers bij hersenabcessen zijn streptokokken (voornamelijk Streptococcus milleri) en anaërobe micro-organismen. In veel gevallen is er een menginfectie met genoemde micro-organismen. De blinde therapie wordt op deze verwekkers afgestemd. Indien mogelijk moet materiaal uit het abces worden afgenomen om een gerichte behandeling mogelijk te maken.

verwekker onbekend

1e keuzebenzylpenicilline6 dd2 milj. IEi.v.tenminste 4 weken
+metronidazol3 dd500 mgi.v.tenminste 4 weken

otogene oorzaak (temporaal/cerebellair abces)

1e keuzeceftriaxon*2 dd2000 mgi.v.tenminste 4 weken
+metronidazol3 dd500 mgi.v.tenminste 4 weken

*bij bewezen oorinfectie met Pseudomonas: ceftriaxon i.v. vervangen door ceftazidim 3 dd 2000 mg i.v. 

na trauma

1e keuzeceftazidim3 dd2000 mgi.v.tenminste 4 weken
+flucloxacilline6 dd2000 mgi.vtenminste 4 weken