Influenza A + B

Een behandeling met een neuraminidase inhibitor dient zo snel mogelijk (en bij voorkeur binnen 48 uur) na het begin van de ziekteverschijnselen gestart te worden. De behandeling wordt gestart in afwachting van de Influenza diagnostiek. Bij een negatieve moleculaire test voor Influenza kan de therapie gestaakt worden.

Indicaties voor behandeling zijn: personen die opgenomen worden òf die behoren tot een risicogroep*.

Bovendien is het advies om bij ernstig zieke personen òf immuungecompromitteerden om ook na 48 uur van het begin van de ziekteverschijnselen nog te starten met behandeling.


*risicogroepen:

  • leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder
  • personen met een chronische aandoening
  • personen die immuungecompromitteerd zijn of die immuunsuppressieve medicatie gebruiken
  • zwangere vrouwen tot 2 weken na de bevallingsdatum (oseltamivir)


1e keuzeoseltamivir2 dd75 mgp.o.gedurende 5 dagen 

alternatief: zanamivir i.v. (indien orale toediening niet mogelijk en/of resistentie tegen oseltamivir)