Gastro-enteritis

Bij de meeste acute gastro-intestinale infecties is er géén indicatie om gezonde mensen met antibiotica te behandelen. Bij ernstige of langdurige ziekteverschijnselen of bij patiënten met een ernstige onderliggende ziekte, kan antibiotische therapie aangewezen zijn.

Yersinia enterocolitica

1e keuzecotrimoxazol2 dd960 mgp.o.5 dagen

Campylobacter jejuni/coli

in principe geen antibiotica, antibiotische behandeling is alleen geïndiceerd in geval van gecompliceerd verlopende infecties, de infectie is meestal self-limiting

1e keuzeazitromycine1 dd500 mgp.o.3 dagen
alternatieferytromycine2 dd500 mgi.v.5 dagen

Salmonella spp. (non-typhi)

in principe geen antibiotica, tenzij ernstige infectie 

1e keuzeciprofloxacine2 dd500 mgp.o.7 dagen
alternatiefcotrimoxazol2 dd960 mgp.o.7 dagen

indien immuungecompromitteerd en/of endovasculair kunstmateriaal in situ:

1e keuzeciprofloxacine2 dd500 mgp.o.14 dagen
alternatiefcotrimoxazol2 dd960 mgp.o.14 dagen

Dragerschapsbehandeling Salmonella

1e keuzeciprofloxacine2 dd500 mgp.o6 weken

3 weken na behandeling controle middels faeceskweek

Salmonella typhi

Let op: maag-/ darmklachten staan zelden op de voorgrond. Beginnen met antibiotica na afname van bloed-, faeces- en urinekweek. De kweekresultaten zijn erg belangrijk wegens toenemende resistentie en eventueel aanpassen van de antibiotische therapie.

1e keuzeceftriaxon1 dd2000 mgi.v.2 weken
alternatiefciprofloxacine2 dd500 mgp.o.2 weken

Shigella spp.

geen behandeling tenzij ernstige infectie 

1e keuzeciprofloxacineéénmalig1000 mgp.o.
alternatiefcotrimoxazol2 dd960 mgp.o.3 dagen

indien immuungecompromitteerd:

1e keuzeciprofloxacine2 dd500 mgp.o.gedurende 7-10 dagen

Shiga-toxine producerende E. coli (STEC)

in principe geen antibiotica