Diverticulitis

ongecompliceerd beloop

antibiotische behandeling is alleen geïndiceerd in geval van gecompliceerd verlopende infecties

koorts > 38,5°C, zieker worden of klinische verdenking op bacteriëmie/sepsis

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v.7 - 14 dagen (overleg met arts-microbioloog bij > 7 dagen antibiotica)
+ eventueeltobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels