Profylaxe groep B streptokokken infectie (perinataal)

Conform de richtlijn van de NVOG (www.nvog.nl)

Indicaties voor antibiotica profylaxe:

  • positieve vaginale kweek (maximaal 5 weken afgenomen vóór de partus)
  • dreigende vroeggeboorte (< 37 weken)*
  • langdurig gebroken vliezen (> 18 uur)*
  • maternale koorts durante partu (> 38°C, rectaal)
  • ernstige maternale GBS-kolonisatie in de huidige zwangerschap, zoals bacteriurie of urineweginfectie door GBS
  • vrouwen die eerder een kind kregen met GBS-ziekte

*afhankelijk van de vaginale kweek

  • negatief: geen antibiotica profylaxe
  • positief (of kweekuitslag is durante partu niet bekend): antibiotica profylaxe volgens onderstaand schema

Profylaxe starten tijdens ontsluiting (minstens 4 uur vóór de geboorte) tot de geboorte

middelroutestartdosisonderhoud
voorkeurbenzylpenicillinei.v.2 milj. IE1 milj. IE elke 4 uur
alternatiefamoxicillinei.v.2000 mg1000 mg elke 4 uur

Bij penicilline-allergie:

middelroutestartdosisonderhoud
voorkeurclindamycinei.v.900 mg900 mg elke 8 uur
alternatieferytromycinei.v.500 mg500 mg elke 6 uur