CAPD peritonitis (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis)

De diagnose wordt gesteld op basis van kliniek of wanneer de spoelvloeistof troebel is bij uitloop. Therapie met antibiotica gebeurt op geleide van het aantal leucocyten in de vloeistof, Gram-preparaat en kweek (> 90% pos.):

  • aantal leucocyten > 0,5 x 10e9/l, micro-organismen in Gram-preparaat: starten empirische therapie
  • aantal leucocyten < 0,1 x 10e9/l, geen micro-organismen in Gram-preparaat: op geleide kweekuitslag behandelen
  • aantal leucocyten tussen 0,1 – 0,5 x 10e9/l, geen micro-organismen in Gram-preparaat: behandeling afhankelijk klinisch beeld

Verwekker onbekend

empirische behandeling gericht tegen staphylokokken, streptokokken en Gram-negatieve staven

1e keuzeceftazidim2 dd250 mgi.p.-
+vancomycineéénmaal per week2000 mgi.p.-

antibioticumbeleid aanpassen op geleide van determinatie en antibiogram

Verwekker bekend

Enterobacteriaceae

1e keuzecefuroxim2 dd750 mgi.p.2 weken
+ eventueeltobramycine1 dd40 mgi.p.-

Enterococcus spp.

1e keuzeamoxicilline2 dd500 mgp.o.2 weken
alternatiefvancomycineéénmaal per week2000 mgi.p.2 weken (vancomycine doseren op geleide van dal-spiegel)

Pseudomonas aeruginosa

1e keuzeceftazidim2 dd250 mgi.p.3 weken
+tobramycine1 dd40 mgi.p.3 weken

Staphylococcus aureus: overweeg catheter te verwijderen

1e keuzeflucloxacilline4 dd1000 mgi.p./i.v.3 weken
+ eventueelrifampicine2 dd600 mgp.o./i.v.-

Het is zinvol eventueel dragerschap met Staphylococcus aureus aan te tonen middels neuskweek. Neusdragerschap eradiceren met mupirocine.

coagulase negatieve staphylokokken

1e keuzevancomycineéénmaal per week2000 mgi.p.2 weken (vancomycine doseren op geleide van dal-spiegel)

schimmels: catheter verwijderen

1e keuzeamfotericine B liposomaal---in overleg met ziekenhuisapotheker

Candida albicans: bij voorkeur catheter verwijderen

1e keuzefluconazol1 dd400 mgp.o./i.v.eerste dag
gevolgd doorfluconazol1 dd200 mgp.o./i.v.na dag 1, gedurende 4–6 weken

Gisten anders dan Candida albicans (C. glabrata/C. krusei) zijn soms minder gevoelig voor fluconazol.

alternatiefanidulafungine1 dd200 mgi.v.eerste dag
gevolgd dooranidulafungine1 dd100 mgi.v.na dag 1, gedurende 4-6 weken

gelijkwaardig aan anidulafungine:

alternatiefcaspofungine1 dd70 mgi.v.eerste dag
gevolgd doorcaspofungine1 dd50 mg (>80 kg: 1 dd 70 mg)i.v.na dag 1, gedurende 4–6 weken
antibioticumonderhoudsdosering
vancomycine*2000 mg i.p. éénmaal per week
tobramycine40 mg i.p. éénmaal daags
cefuroxim2 dd 750 mg i.p.
ceftazidim2 dd 250 mg i.p.
flucloxacilline4 dd 1000 mg i.p.

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels