Cryptokokken meningitis

1e keuzeamfotericine B liposomaal1 dd3 mg/kg*i.v.gedurende tenminste 2 weken
+flucytosine**4 dd25 mg/kgi.v.gedurende tenminste 2 weken
gevolgd doorfluconazol1 dd400 mgp.o.gedurende 8 weken

* in geval van een lichaamsgewicht >100 kg: dosisberekening amfotericine B liposomaal afkappen op 100 kg

** neem bij starten van flucytosine contact op met de ziekenhuisapotheker in verband met bloedspiegelcontrole

Immuungecompromitteerde patiënten:

onderhoudsbehandelingfluconazol1 dd200 mgp.o.-