Algemene principes van antibioticabeleid

1. Doelstellingen van het antibioticabeleid:

 • het toepassen van optimale therapie- en profylaxeschema's
 • het terugdringen c.q. beheersen van resistentieproblematiek
 • het doelmatig gebruik van antibiotica
 • beperking van de diversiteit van de antibiotica
 • scherpe indicatie voor het gebruik van antibiotica
 • bewaking van de lengte van een antibiotische kuur
 • een gelijkluidend beleid intra- en extramuraal

2. Bij het starten van een antimicrobieel middel:

 • is er sprake van een infectie of slechts van kolonisatie?
 • is deze veroorzaakt door de geïsoleerde micro-organismen?
 • wat is de gevoeligheid voor antibiotica van de geïsoleerde micro-organismen?
 • komt het middel in werkzame concentraties op de juiste plaats?
 • wat is de gewenste toedieningsvorm?
 • kan de intraveneuze vorm na verloop van tijd vervangen worden door een orale vorm?
 • wat zijn de bijwerkingen?
 • is het bepalen van serumspiegels noodzakelijk?
 • zijn aanpassin­gen in dosering in verband met de nierfunctie of andere omstandigheden noodzakelijk?
 • is het antibioticum verenigbaar met de overige medicatie?
 • de kostprijs