Aspiratiepneumonie

Routinematig toevoegen van anaërobe dekking bij aspiratiepneumonie is op basis van de beschikbare literatuur niet geïndiceerd. Anaërobe dekking dient wel te worden overwogen bij (verdenking op) een longabces of empyeem òf in geval van risicofactoren.


1e keuzecefuroxim3 dd1500 mgi.v.duur afhankelijk van klinisch beloop


(bij verdenking op) een longabces of empyeem òf in geval van risicofactoren:

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v.duur afhankelijk van klinisch beloop


indien (ernstige) systemische verschijnselen:

+ eventueeltobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels