Otitis media chronica

op geleide van determinatie en antibiogram