Rhinocerebrale mucormycose

Rhizopus spp., Mucor spp.

1e keuzeamfotericine B liposomaal1 dd5 mg/kg*i.v.gedurende ≥ 2 maanden
*in geval van een lichaamsgewicht >100 kg: dosisberekening afkappen op 100 kg

In combinatie met chirurgische behandeling.