Puerperale sepsis of septische abortus

1e keuzeamoxicilline/clavulaanzuur4 dd1000/200 mgi.v.7-10 dagen
+tobramycine1 dd5 mg/kgi.v.*-

aanpassen op geleide van determinatie en antibiogram

* vervolgdosis altijd in overleg met ziekenhuisapotheker op basis van spiegels