Profylaxe urologische ingrepen

Profylaxe urologische ingrepen - 'Diagnostische ingrepen'

cystoscopie

geen profylaxe

urodynamisch onderzoek

geen profylaxe

transrectale prostaatbiopten: bij voorkeur o.b.v. urinekweek en resistentiepatroon:

1e keuzeciprofloxacineéénmalig*750 mgp.o.-
alternatiefcotrimoxazoléénmalig*
960 mg
p.o.
-

* 2 uur voor de ingreep in te nemen


Profylaxe urologische ingrepen - 'Endo-urologische ingrepen'

ESWL (niersteenvergruizen)

geen profylaxe


transurethrale resectie tumor (TURT)

geen profylaxe


ureterorenoscopie (URS), retrograde en antegrade (uretero)pyelografie, percutane nefrolithotripsie (PNL), plaatsen/wisselen JJ, transurethrale resectie prostaat (TURP):

voorkeurcefuroxim
éénmalig
1500 mg
i.v.
-
alternatief
clindamycine
éénmalig
600 mg
i.v.
-
+
tobramycine
éénmalig
5 mg/kg
i.v.
-


High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) behandeling

1e keuze
cefazoline
éénmalig
2000 mg
i.v.
-
gevolgd door
ciprofloxacine
2 dd
500 mg
p.o.
gedurende 14 dagen


Profylaxe urologische ingrepen - 'Open / laparoscopische urologische ingrepen'

“Schone ingrepen”

geen profylaxe

 • genitale chirurgie
 • nefrectomie
 • nefro-ureterectomie
 • pelviene lymfklierdissectie


“Schoon-besmette ingrepen” (met negatieve urinekweek)

1e keuzecefuroxim
éénmalig
1500 mg
i.v.
-
alternatief
clindamycine
éénmalig
600 mg
i.v.
-
+
tobramycine
éénmalig
5 mg/kg
i.v.
-
 • urethrachirurgie
 • urethrotomie / Sachse / OTIS
 • partiële nefrectomie
 • pyelum plastiek
 • ureterchirurgie
 • radicale prostatectomie
 • blaas diverticulectomie


“Besmette ingrepen”

Alle bovenstaande indicaties, waarbij sprake is van een urineweginfectie o.b.v. kweekresultaten, starten van behandeling (dus > 24 uur).


Cystectomie + Bricker/neoblaas aanleggen

1e keuze
cefuroxim
éénmalig
1500 mg
i.v.
-
+
metronidazol
éénmalig
500 mg
i.v.
-

N.B. beide herhalen 8 en 16 uur na de eerste gift

alternatief
clindamycine
éénmalig
600 mg
i.v.
-
+
tobramycine
éénmalig
5 mg/kg
i.v.
-

N.B. clindamycine herhalen 8 en 16 uur na de eerste gift


Inbrengen prothese (testisprothese)

1e keuze
cefazoline
éénmalig
2000 mg
i.v.
-
+
metronidazol
éénmalig
500 mg
i.v.
-
alternatief
clindamycine
éénmalig
600 mg
i.v.
-
+
tobramycine
éénmalig
5 mg/kg
i.v.
-

bij operatieduur > 4 uur (de duur wordt gerekend vanaf de 1e gift van de profylaxe!):

1e keuze
cefazoline
-
1000 mg
i.v.
om de 4 uur