Welkom op MMBZ voor Volwassenen

Een nieuwe lay-out van het digitale antibioticaboekje van Midden- en West-Brabant / Zeeland

Het digitale antibioticaboekje wordt continu up-to-date gehouden. De meest recente aanpassingen vindt u onderaan deze pagina. Heeft u fouten in dit antibioticaboekje ontdekt of heeft u suggesties voor aanvullingen? Zie 'Feedback / suggesties'.

Amphia
ETZ
Bravis
ADRZ
Zorgsaam

Recente aanpassingen:

Datum Hoofdstuk Aanpassing
maart 2022 Onderste luchtwegen (Kinderen) Longabces
februari 2022 Middelen (Volwassenen) Naast 'CAVH' de term 'CVVH' vermeld
januari 2022 Profylaxe (Volwassenen) SDD op IC (verduidelijking beleid)
december 2021 Middelen (Volwassenen) Extra dosering piperacilline/tazobactam na hemodialyse
december 2021 Middelen (Volwassenen) Dosering ciprofloxacine i.v./p.o. bij GFR <10 ml/min
december 2021 Nieren en urinewegen (Volwassenen) Aanpassingen n.a.v. SWAB richtlijn UWI (2020)
december 2021 Hart en thorax (Volwassenen) Aanpassingen n.a.v. SWAB richtlijn Infectieuze endocarditis (2019)
december 2021 Parasitaire infecties Malaria (Volwassenen)
december 2021 Malaria Malaria (Kinderen)
augustus 2021 Antimicrobiële middelen (Volwassenen) Dosering ciprofloxacine i.v./p.o. bij GFR 10-30 ml/min Bekijk

Alle aanpassingen