Welkom op MMBZ voor Volwassenen

Het digitale antibioticaboekje van Midden- en West-Brabant / Zeeland

Het digitale antibioticaboekje wordt continu up-to-date gehouden. De meest recente aanpassingen vindt u onderaan deze pagina. Heeft u fouten in dit antibioticaboekje ontdekt of heeft u suggesties voor aanvullingen? Zie 'Feedback / suggesties'.

----- Actueel -----

In de rapportage van bacteriologische kweekuitslagen was u gewend dat de gevoeligheid voor een antibioticum werd gerapporteerd middels S, I of R. Per 15 januari 2024 is de betekenis hiervan veranderd.

In het antibiogram wordt de gevoeligheid van een micro-organisme voor of de resistentie tegen een potentieel te gebruiken antibioticum weergegeven. De uitslag wordt bepaald door toepassing van breekpunten, vastgesteld door de European Committee On Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Deze commissie heeft een wijziging doorgevoerd in de betekenis van de I-categorie in het antibiogram. Deze wijziging wordt ook op onze laboratoria doorgevoerd.

Voorheen was het gebruikelijk alleen met het betreffende antibioticum te behandelen wanneer een ‘S’ werd gerapporteerd. Volgens de nieuwe definities en breekpunten kan er echter ook, net zo effectief en betrouwbaar, behandeld worden met antibiotica die als ‘I’ worden gerapporteerd. Hiertoe dient dan wel de hoge dosering van het antibioticum gebruikt te worden.

  • S betekent voortaan gevoelig bij standaard (normale) dosering: er is een grote kans op therapeutisch succes bij gebruik van een standaard (normale) dosering.
  • I betekent voortaan gevoelig bij hoge dosering: er is een grote kans op therapeutisch succes bij gebruik van de hoge dosering.
  • R blijft ongewijzigd: resistent: er is een grote kans op therapeutisch falen, ook bij verhoogde dosering.

Antibiotica die als ‘I’ gerapporteerd worden zijn, mits hoger gedoseerd, even effectief als antibiotica die als ‘S’ gerapporteerd worden. ‘I’ moet dus nooit een reden zijn om een ander dan volgens de richtlijnen eerste keus middel te gebruiken. Dit ter voorkoming van het gebruik van onnodig brede (reserve) antibiotica.

De standaard (normale) en hoge doseringen zijn te vinden onder de betreffende middelen elders op deze website Middelen - Volwassenen (mmbz.nl)

(Zie ook Overzichtstabel middelen standaard (normale) en hoge dosering)

Voor meer uitleg over dit onderwerp zie: Nieuwe definitie van I-categorie in het antibiogram | NTvG

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de dienstdoende arts microbioloog.


Amphia
ETZ
Bravis
ADRZ
Zorgsaam

Recente aanpassingen:

Datum Hoofdstuk Aanpassing
juni 2024 Sepsis en vasculaire catheter gerelateerde infecties (Volwassenen) Dosering piperacilline/tazobactam gewijzigd in 4dd 4000/500 mg i.v. bij 'Neutropenie en koorts'
mei 2024 Sepsis en vasculaire catheter gerelateerde infecties (Volwassenen) 'Cefuroxim+metronidazol+tobramycine' als 1e keuze bij sepsis in geval van verdenking anaerobe infectie en 'Meropenem' als 1e keuze bij sepsis in geval van infectie dan wel kolonisatie met ESBL in afgelopen jaar
mei 2024 Profylaxe bij chirurgische indicaties (Volwassenen) Profylaxe Hart-/longchirurgie (clindamycine toegevoegd als alternatief bij 'Klepchirurgie en prothesemateriaal' en 'CABG/overige hartchirurgie', cefuroxim toegevoegd als 2e keuze bij 'Longoperaties', vancomycine verwijderd bij 'Re-thoracotomie >24 uur')
maart 2024 Verloskunde en gynaecologie (Volwassenen) Dosering levofloxacine gewijzigd in 2dd 500 mg p.o. bij PID (n.a.v. nieuwe definitie I-categorie in antibiogram)
februari 2024 Maag, darm en abdomen (Volwassenen) Aanpassingen n.a.v. SWAB richtlijn Acute Infectieuze Diarree (2023)
januari 2024 Middelen (Volwassenen) N.a.v. de nieuwe definitie van de I-categorie in het antibiogram een normale en een hoge dosering toegevoegd voor een aantal middelen
november 2023 Centraal zenuwstelsel (Volwassenen) Hersenabces ('verwekker onbekend' en 'otogene oorzaak')
september 2023 Profylaxe bij chirurgische indicaties (Volwassenen) Profylaxe gynaecologische operaties (laparoscopie met hoog infectierisico toegevoegd)
maart 2023 Profylaxe bij niet-chirurgische indicaties Profylaxe meningokokken meningitis bij kinderen > 16 jaar en volwassenen gewijzigd in ciprofloxacine
maart 2023 Maag, darm en abdomen (Volwassenen) Aanpassing Helicobacter pylori eradicatie n.a.v. richtlijn

Alle aanpassingen