Osteomyelitis chronica

Gecombineerde aanpak (primair chirurgisch en ondersteunend antimicrobieel).

Therapie op basis van kweek en resistentiepatroon, in overleg met de arts-microbioloog. Therapie is langdurig intraveneus gevolgd door orale therapie.