Richtlijnen antibiotica switch therapie

Omzetten van intraveneus naar oraal / enteraal is aangewezen na 48–72 uur intraveneuze therapie onder de volgende voorwaarden:

 • Patiënt hemodynamisch stabiel, ofwel geen aanwijzingen voor sepsis (hypotensie en tachycardie)
 • De tekenen van de infectie verbeteren bij patiënt, ofwel de lichaamstemperatuur en leukocytose moeten een duidelijke tendens vertonen tot normaal worden
 • Patiënt in staat orale medicatie in te nemen of enteraal via sonde te ontvangen*

* indien in eerste instantie orale medicatie niet mogelijk is, dient binnen 48 uur na het starten van de orale intake Antibiotica Switch plaats te vinden


Contra-indicaties:

 • Koorts bij neutropenie
 • Onderstaande aandoeningen, omdat bij deze met orale antibiotica onvoldoende hoge concentraties ter plekke van de infectie worden bereikt:
  • Meningitis, intracraniële abcessen
  • Endocarditis
  • Mediastinitis
  • Exacerbatie van cystische fibrose
  • Staphylococcus aureus bacteriëmie
  • Ernstige weke delen infectie, bijv. groep A streptokokken infecties
  • Infectie van/met kunstmateriaal, onder andere lijnsepsis
  • Leverabcessen
  • Empyemen
  • Osteomyelitis / artritis

Antibioticakeuze bij omzetting van intraveneuze naar orale / enterale** antibiotica. Bij patiënten die voldoen aan de Switch criteria kunnen, tenzij de kweek en resistentie-uitslagen anders dicteren, de volgende antibiotica omzettingen plaatsvinden. Bij alle andere gevallen of bij twijfel: overleg met de arts-microbioloog.

IntraveneusOraal ***
amoxicilline 1 gram 4–6 dd→ amoxicilline 750–1000 mg 3 dd
amoxicilline/clavulaanzuur 1000/200 mg 4–6 dd→ amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg 3 dd
flucloxacilline 1000–2000 mg 6 dd→ flucloxacilline 1000 mg 4 dd
cotrimoxazol 960 mg 2 dd→ cotrimoxazol 960 mg 2 dd
clindamycine 600 mg 3 dd→ clindamycine 600 mg 3 dd
rifampicine 600 mg 2 dd→ rifampicine 600 mg 2 dd
doxycycline 100 mg 1–2 dd→ doxycycline 100 mg 1–2 dd
ciprofloxacine 200–400 mg 2 dd→ ciprofloxacine 250–500 mg 2 dd
fluconazol 400 mg 1 dd→ fluconazol 400 mg 1 dd
cefuroxim 1500 mg 3 dd→ amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg 3 dd
benzylpenicilline 1–2 milj. IE 6 dd→ amoxicilline 750–1000 mg 3 dd

** In principe kunnen antibiotica ook via een sonde (in drankvorm indien bestaand of, in opgeloste vorm via spuitmethode, indien toegestaan) worden toegediend. Zonodig overleg met de ziekenhuisapotheker. (Spuitmethode: tablet in spuit van 50 ml, lauwwarm water erbij, oplossen/suspensie en dan spuiten door sonde).

*** Doseringen volgens formularium of farmacotherapeutisch kompas, waar (gezien de eerdere noodzaak tot intraveneuze therapie) de orale dosering zoals gebruikt bij ‘ernstige infecties’ is aangewezen.