Selectieve darm decontaminatie (SDD) bij colorectale chirurgie


SDD moet overwogen worden bij:

  • alle electieve colorectale ingrepen / patiënten

Exclusie criteria:

  • allergie voor SDD
  • zwangerschap

SDD kuur

SDD-drank 4 dd 5 ml p.o. gedurende 3 dagen voorafgaande aan de operatie

+ in geval van patiënten bij wie een klysma geïndiceerd is: 5 ml SDD oplossing (SDD-klyx) rectaal inbrengen voorafgaande aan elk klysma

SDD-drank/oplossingdosering
colistine20 mg/ml
tobramycine16 mg/ml