Osteomyelitis acuta

Bij de behandeling van volwassenen met een osteomyelitis is een belangrijke plaats ingeruimd voor chirurgische behandeling, debridement en drainage. Daarnaast is het gebruik van systemische antibiotica, na het afnemen van adequaat kweekmateriaal (bloed en biopt), in hoge dosering noodzakelijk. De behandelingsduur is in het algemeen 6 weken. Het is aan te bevelen voor de controle van de effectiviteit van de therapie C‑Reactive Protein (CRP) spiegels te bepalen. Indien de CRP-spiegel gedaald is tot beneden de 10 mg/l kan eventueel worden overgegaan op orale therapie.

Verwekker onbekend

1e keuzeflucloxacilline6 dd1000 mgi.v.6 weken

Verwekker bekend

Staphylococcus aureus

1e keuzeflucloxacilline6 dd1000 mgi.v.6 weken

zo mogelijk na 2 weken switch naar oraal:

1e keuzeclindamycine3 dd600 mgp.o.-
alternatiefflucloxacilline4 dd1000 mgp.o.-

hemolytische streptokokken

1e keuzebenzylpenicilline6 dd1–2 milj. IEi.v.6 weken

zo mogelijk na 2 weken switch naar oraal:

1e keuzeclindamycine3 dd600 mgp.o.-
alternatiefamoxicilline3 dd1000 mgp.o.-

Pseudomonas aeruginosa

1e keuzeceftazidim3 dd2000 mgi.v.6 weken
alternatiefciprofloxacine3 dd400 mgi.v.6 weken
ofciprofloxacine2 dd750 mgp.o.6 weken

Salmonella spp.

1e keuzeciprofloxacine2 dd400 mgi.v.6 weken
alternatiefceftriaxon1 dd2000 mgi.v.6 weken

overige verwekkers

op geleide van determinatie en antibiogram